Schriftje en informatie

Naast mondelinge informatie is er schriftelijke informatie-uitwisseling in een boekje of een schriftje. Als ouder brengt u dit schriftje mee en schrijft de belangrijkste zaken aangaande uw kind hierin. Hierdoor zijn de leidsters op de hoogte zijn van de actuele situatie van uw kind. Bij de baby’s (tot 9 maanden) wordt er door de leidsters iedere dag in hetzelfde schriftje geschreven wat uw kind heeft meegemaakt op de kinderopvang. Het gaat hier om praktische zaken zoals slapen en voeding, maar ook wat het kind gedaan en ervaren heeft.  Als uw kind negen maanden is dan stoppen we met het schrijven in het schriftje.

DIGITAAL DAGBOEK

We maken ook gebruik van een digitaal dagboek. Elke dag schrijven de leidsters een stukje in dit dagboek over wat de kinderen die dag gedaan hebben. Ook kunnen hier foto’s bij geplaatst worden. Als u het leuk vindt dat uw kind ook op de foto’s komt te staan, kunt u hiervoor toestemming geven via het online portaal.

NIEUWSBRIEF

Bij het ophalen zal één van de leidsters kort iets vertellen over wat uw kind die dag heeft beleefd. Elke twee maanden komt er een nieuwsbrief uit met hierin actuele informatie over het reilen en zeilen op Benjamin.

Kinderdagverblijf Benjamin; de gezelligste kinderopvang in het centrum van Gouda!