Visie en identiteit

De kinderen worden bij Kinderdagverblijf Benjamin opgevangen in een omgeving, waarin zij zich veilig en vertrouwd voelen. Dit geldt zowel voor de speel- en slaapgelegenheden als voor de manier waarop de leidsters met de kinderen omgaan. Het fundament van de zorg en begeleiding is in de statuten als volgt verankerd: 

‘De Stichting Christelijk Kinderdagverblijf Benjamin heeft ten doel het in standhouden en exploiteren van een kinderdagverblijf, waarbij de zorg en de begeleiding van de kinderen plaatsvindt vanuit een protestants-christelijke levensovertuiging, welke ook tot uiting zal komen in de onderlinge omgang en de activiteiten. “

Bij deze levensovertuiging wordt uitgedragen dat God een liefdevolle God is, die rust en vrede wil brengen in de harten van kinderen en grote mensen. De kinderen leren God kennen als een God die van kinderen en grote mensen houdt. Ook leren de kinderen de liefde van Jezus kennen, die in Markus 10 vers 13 zegt: ‘Laat de kinderen tot mij komen, verhindert ze niet’. In vers 16 staat: ‘En Jezus omarmde ze, legde hun de handen op en zegende ze’.

Benjamin maakt geen onderscheid tussen kinderen. Alle kinderen zijn welkom! Ieder kind is immers een geschenk van God. Ieder kind is uniek en heeft specifieke talenten. Deze kunnen vooral tot ontplooiing komen in een omgeving waarin een kind zich in alle aspecten van zijn bestaan welkom voelt.

Van de ouders en verzorgers wordt respect verwacht voor de uitgangspunten en doelstellingen van het kinderdagverblijf en voor de wijze waarop deze in de dagelijkse praktijk van de kinderopvang worden ingevuld.

Kinderdagverblijf Benjamin; de gezelligste kinderopvang in het centrum van Gouda!