Bestuur

Christelijk Kinderdagverblijf Benjamin is een stichting en bestaat naast de pedagogisch medewerksters en hoofdleidster uit een vrijwillig bestuur. Het bestuur bestaat uit de volgende personen:

  • Voorzitter: Jolanda Tal
  • Penningmeester: Nienke Smits
  • Secretaris: Nadine van Schothorst

 

Kinderdagverblijf Benjamin; de gezelligste kinderopvang in centrum van Gouda!