Pedagogisch beleid

Het pedagogisch beleidsplan geeft informatie over onze visie op het kind en wat dit betekent voor de wijze waarop wij kinderen benaderen en activiteiten aanbieden. Voor u als ouder is het van belang te weten welke pedagogische uitgangspunten binnen kinderdagverblijf Benjamin worden gehanteerd en of deze overeenkomen met uw eigen ideeën over opvoeden. U vertrouwt immers een stukje zorg en opvoeding van uw kind aan de kinderopvang toe.

Wij vinden het van belang dat de kwaliteit van het werk gewaarborgd is en waar mogelijk verhoogd wordt. Het hebben van een pedagogisch beleidsplan is daar mede een middel voor.

Downloads:
Pedagogisch beleidsplan 2023
Beleid Veiligheid & Gezondheid 2023
Huisregels 2023
Voedingsbeleid 2023

Kinderdagverblijf Benjamin; de gezelligste kinderopvang in het centrum van Gouda!