Ouderavond

Eenmaal per jaar organiseren wij een ouderavond. Het eerste gedeelte van de avond wordt ingevuld door het bestuur, oudercommissie en de leidsters. U als ouder(s) wordt op de hoogte gebracht van de veranderingen binnen het bestuur, de oudercommissie en van de zaken die geregeld zijn of worden ten behoeve van het kinderdagverblijf.

Het gedeelte na de pauze is ieder jaar weer anders. Zo wordt er bijvoorbeeld iemand uitgenodigd om iets te vertellen over een bepaald onderwerp. Dat kan bijvoorbeeld gaan over voorlezen, de ontwikkeling van het kind, opvoedings aspecten of speelgoed. De organisatie hiervan ligt bij het team. Kortom elk jaar weer een leuke en verrassende avond!

Kinderdagverblijf Benjamin; de gezelligste kinderopvang in het centrum van Gouda!