Breng- en haalcontacten

De dagelijkse gesprekjes tussen ouders en leidsters kunnen een grote bijdrage leveren aan de onderlinge band. Hoe beter wij weten wat uw kind thuis heeft meegemaakt, des te beter wij het kind kunnen begeleiden. De leidsters proberen zo goed mogelijk hun aandacht en tijd te verdelen. Soms kan dit wel eens moeilijk zijn, bijvoorbeeld omdat er veel ouders tegelijk binnenkomen of dat de kinderen aandacht vragen. Wilt u wat langer met de pedagogisch medewerksters of leidinggevende praten? Dan is een afspraak op een andere tijd natuurlijk ook mogelijk.

Kinderdagverblijf Benjamin; de gezelligste kinderopvang in het centrum van Gouda!