Activiteiten

Methode Uk & Puk

Op Kinderdagverblijf Benjamin gebruiken we de methode Uk & Puk. Uk & Puk valt onder VVE (Voor- en Vroegschoolse Educatie). Uk en Puk is gericht op kinderen in de leeftijd van 0-4 jaar. Spelen staat centraal in Uk & Puk. De pop Puk is het speelkameraadje van de kinderen. Bij Uk & Puk zijn tien thema’s ontwikkeld die aansluiten bij de belevingswereld van baby’s, dreumesen en peuters. Bij elk thema zijn activiteiten uitgewerkt voor drie leeftijdsgroepen. Aan elk thema van Uk & Puk hebben we Bijbelverhalen gekoppeld. Hierdoor komt de Christelijk identiteit ook naar voren in de activiteiten en de thema’s. De activiteiten kunnen makkelijk ingepast worden in de dagelijkse gang van zaken. In de activiteiten is er aandacht voor de vier ontwikkelingsdomeinen: taalontwikkeling, sociaal-emotionele ontwikkeling, motorische en zintuiglijke ontwikkeling en rekenprikkels. Natuurlijk draait het bij Uk & Puk niet om lesjes geven en lesjes leren. Uk & Puk leert baby’s, dreumesen en peuters nieuwe vaardigheden. Door actief bezig te zijn en lekker samen te spelen!

Verschillende ontwikkelingsgebieden

De verschillende ontwikkelingsgebieden worden onder andere door de methode Uk & Puk gestimuleerd. Ook door andere materialen stimuleren wij de verschillende ontwikkelingsgebieden. De dreumesen hebben bijvoorbeeld behoefte aan grof-motorisch spel als bijvoorbeeld grote blokken, kussens, loop – en duwauto’s. De peuters brengen veel tijd door in de bouwhoek, autohoek en poppenhoek. Verder wordt er met de kinderen veel geknutseld: plakken, kleuren, verven of kleien. Voor de 3-jarige kinderen hebben we gericht ontwikkelingsmateriaal zoals loco, combinatiespellen, moeilijke puzzels.

De muzikale ontwikkeling wordt gestimuleerd door veel te zingen met gebaren. Ook maken we gebruik van muziekinstrumentjes zoals een triangel, bellenstokken en tamboerijnen en begeleidt één van de leidsters op gitaar.

We proberen zo veel mogelijk met de kinderen buiten te spelen, ze kunnen in de zandbak spelen, fietsen, ballen, klimmen, glijden en rennen. In de baby-tuin is plaats voor de kleinere kinderen die daar ongestoord kunnen kruipen en spelen.

Wij hebben twee bolderkarren waar een aantal kinderen in kunnen zitten. Regelmatig gaan we met de kinderen naar de kaasmarkt, naar de grotere speeltuin, de bibliotheek of een boodschapje doen bij de groenteboer of bakker. Hiervoor geeft u bij plaatsing apart toestemming zodat uw kind mee kan. Zijn er activiteiten, die buiten het kinderdagverblijf plaatsvinden en waar de kinderen per auto vervoerd moeten worden, dan wordt hier altijd aan de ouders/verzorgers toestemming voor gevraagd.

Verjaardagen en feestdagen

We werken regelmatig naar aanleiding van een thema. Dit kan een algemeen thema zijn, of een christelijk thema. We vieren regelmatig feest met de kinderen. Het geeft een gevoel van verbondenheid en vrolijkheid en versterkt de onderlinge band. Het leuke van een feest is ook dat de dagelijkse gang van zaken onderbreekt. Bij ieder feest horen weer andere gewoonten en gebruiken.

Verjaardagen vieren we met een hoed, veel slingers, traktaties, een cadeautje en een verjaardagskaart. Als het kind naar de basisschool gaat zingen we andere speciale afscheidsliedjes, en zwaaien we het kind uit met zakdoekjes. Het kind mag dan kiezen wat we gaan eten: tosti, poffertjes of pannenkoeken.

Sinterklaas vieren we in de week voor 5 december. Sinterklaas komt elke ochtend langs in de poppenkast en beleeft allerlei avonturen met de kinderen. De Sinterklaas cadeautjes zet Sinterklaas of Zwarte Piet elke nacht in de gang. Deze cadeautjes krijgen we om er op het kinderdagverblijf mee te spelen.

Natuurlijk vieren we ook de christelijke feestdagen. Het Kerstfeest vieren we met de kinderen in de week voor Kerst . We kijken dia’s en luisteren naar het Kerstverhaal. We leren mooie kerstliedjes en zingen deze veel. We organiseren een kerstbrunch en maken een knutselwerkje om mee naar huis te nemen. Ook krijgen de kinderen een kerstboekje mee naar huis. Rond Pasen en Pinksteren en Hemelvaart lezen we de bijbelverhalen en maken een speciale knutselwerkjes hierover.

Foto van activiteiten:

 

Kinderdagverblijf Benjamin; de gezelligste kinderopvang in het centrum van Gouda!