Landelijk Register Kinderopvang

In het Landelijk Register Kinderopvang (LRK) worden alle kinderdagverblijven, organisaties voor buitenschoolse opvang, gastouderbureaus en gastouders geregistreerd, die voldoen aan de kwaliteitseisen van de Wet Kinderopvang. Ouders hebben sinds 1 januari 2011 alleen het recht op kinderopvangtoeslag als zij gebruik maken van kinderopvang die in het LRK geregistreerd staat.

Het registratienummer voor Kinderdagverblijf Benjamin in dit register is: 709595499

Link: Klik hier voor de website van het Landelijk Register Kinderopvang.

Kinderdagverblijf Benjamin; de gezelligste kinderopvang in het centrum van Gouda!