Nieuwe regels kinderopvang

Per 1 januari 2019 zijn er nieuwe regels in de kinderopvang ingegaan. Het kindratio (verhouding leidster – kind per groep) verandert en de regels worden strenger. Hierdoor kunnen wij minder kinderen opvangen. Het kan voorkomen dat de gewenste startdatum hierdoor afwijkt en dat de gewenste opvangdag(en) niet mogelijk zijn. We doen onze uiterste best om aan de door u gewenste dag(en) tegemoet te komen en zullen u zsm bericht geven als dit niet mocht lukken.

Ideeënbus

Sinds kort hebben we een ideeënbus bij Benjamin. De ideeënbus is gemaakt door Casper van de oudercommissie.
Ouders kunnen hun tips en/of ideeën in de bus stoppen, zodat de oudercommissie daar mee aan de slag kan gaan.

Dus heeft u tips of ideeën voor Benjamin? Wacht dan niet langer en stop uw tip en/of idee in de bus!

Methode Uk & Puk

Vanaf 1 februari zijn we op kinderdagverblijf Benjamin gestart met de methode Uk & Puk. Uk & Puk is gericht op kinderen in de leeftijd van 0-4 jaar. Spelen staat centraal in Uk & Puk. De pop Puk is het speelkameraadje van de kinderen. Bij Uk & Puk zijn tien thema’s ontwikkeld die aansluiten bij de belevingswereld van baby’s, dreumesen en peuters. Bij elk thema zijn activiteiten uitgewerkt voor drie leeftijdsgroepen.
In de activiteiten is er aandacht voor de vier ontwikkelingsdomeinen: taalontwikkeling, sociaal-emotionele ontwikkeling, motorische en zintuiglijke ontwikkeling en rekenprikkels. Natuurlijk draait het bij Uk & Puk niet om lesjes geven en lesjes leren. Uk & Puk leert baby’tjes, dreumesen en peuters nieuwe vaardigheden. Door actief bezig te zijn en lekker te spelen!