Groepen

Benjamin heeft twee verticale groepen met elk maximaal 12 kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar. In iedere groep zijn maximaal drie kinderen onder één jaar. Uit diverse onderzoeken is gebleken dat het voor kinderen in de eerste levensjaren belangrijk is dezelfde vaste leidsters te hebben, zodat zij met hen een emotionele band kunnen opbouwen. Het samenzijn met vertrouwde leidsters en bekende leeftijdsgenootjes bevordert de ontwikkeling van relaties en dus een gevoel van veiligheid. Daarom werken er vaste leidsters op de groepen op vaste dagen. Ook de invalleidsters zijn vaste en vertrouwde gezichten voor de kinderen.

Door de verticale groepen is het mogelijk om broertjes en/of zusjes bij elkaar te plaatsen. De grotere kinderen kunnen de kleinere kinderen helpen en vinden dat ook erg leuk. Zij leren zo ook rekening houden met de kleintjes. De kinderen groeien mee met de groep. Het lijkt een beetje op een groot gezin. Een ander voordeel is dat de leidsters in die vier jaar het kind nauwkeurig kunnen volgen in zijn of haar ontwikkeling en zij kunnen zo op tijd nieuwe uitdagingen aan het kind aanbieden.

 

Kinderdagverblijf Benjamin; de gezelligste kinderopvang in het centrum van Gouda!