GGD Inspectierapport

Alle kinderdagverblijven worden regelmatig getoetst aan de hand van de GGD voorschriften. Deze bezoeken kunnen worden aangekondigd, maar worden ook vaak onaangekondigd gebracht.

Inspectierapport kinderdagverblijf Benjamin 2019

Kinderdagverblijf Benjamin; de gezelligste kinderopvang in het centrum van Gouda!