Observatie-methode

Kinderen begeleiden begint met kijken… Waar is het kind mee bezig, hoe functioneert het in de groep, welk materiaal kunnen wij aanreiken om bij de interesse van het kind aan te sluiten…?

Wij vinden dat wij een belangrijke verantwoordelijkheid dragen. Als ouder vertrouwt u uw kind  voor een aantal jaren aan ons toe. Wij volgen uw kind aandachtig om goed te kunnen inspelen op zijn/haar ontwikkeling. Dit doen wij aan de hand van de observatiemethode KIJK!

Uw kind heeft een eigen map met daarin de observaties, knutselwerkjes, plasdiploma’s enz. Bij het afscheid van ons kinderdagverblijf krijgt u deze map mee naar huis. Het is een waardevol aandenken!

Uiteraard wilt u als ouder weten hoe het met uw kind gaat. Wij nodigen u daarom elk jaar uit voor een 15-minuten gesprek en bespreken daarin de ontwikkeling van uw kind.