Coronavirus

Ter bestrijding van het coronavirus zijn er extra hygiënemaatregelen genomen, om zo de kans op besmetting te minimaliseren. Onderstaande regels gelden voor ouders/verzorgers die de kinderen komen brengen en halen.

Met het brengen en halen van de kinderen  blijven de ouders buiten. Ouders moeten aanbellen in plaats van de vingerscan te gebruiken. Er zal een handgel staan bij de bel. Het is de bedoeling dat je eerst de handgel gebruikt en daarna aanbelt. De leidsters komen naar de deur om deze open te doen. Zowel de ouder als de leidster dragen een mondkapje. De leidster neemt de kind(eren) over en neemt hen mee naar binnen.

Daarnaast geldt nog steeds dat als kinderen verkouden zijn en/of hoesten en/of koorts van 38 graden of hoger hebben, zij thuis moeten blijven. Ook als één van de gezinsleden benauwd is en/of koorts (38 graden of hoger) heeft, dan moet uw kind thuis blijven.             Als het kind/familielid 24 uur klachtenvrij is, mag het kind weer naar de opvang komen.
Als iemand in het huishouden van de kinderen getest is voor COVID-19 en de uitslag  positief is , moeten kinderen wachten totdat die persoon 24 uur klachten vrij is en dan 14 extra dagen thuisblijven.

Mocht een leidster of een kind positief getest zijn op corona dan gaan alle kinderen van die dag en de leidsters die deze dag gewerkt hebben in quarantaine. Na 5 dagen mag er getest worden. Bij een negatieve uitslag mag het kind weer naar de opvang komen en de leidster weer werken. Als ouders ervoor kiezen hun kind niet te testen, moet het kind 5 extra dagen in quarantaine blijven.